Vyšetření a prevence

Moderní stomatologie dnes už není o nepříjemném vrtání zubů, ale důležité je onemocněním zubů a dásní předcházet. Důkladná prevence a včasná diagnostika počínajících kazů, kdy je možné vrtání zubů ještě zabránit, jsou pro pacienta velmi prospěšné, protože šetří jeho čas, peníze a hlavně zdraví. Ne všechny kazy jsou vidět přímo v ústech. Některé, tzv. skryté kazy, jsou vidět až na základě rentgenového vyšetření, které je vhodné dělat v pravidelných intervalech, které volíme individuálně podle konkrétního pacienta. 

Používáme nejmodernější digitální zobrazovací techniku, která minimálně zatěžuje pacienta a současně umožňuje precizně kontrolovat stav zubů od počínajících odvápnění skloviny až po rozsáhlé skryté kazy pod starými výplněmi. 

Zubní výplně

V dnešní době máme k dispozici velké množství kvalitních materiálů na bílé plomby i pro zadní zuby, a tak může být dosaženo dokonalé estetiky v celém chrupu. Používají se kompozitní materiály, které tuhnou pod modrým světlem speciální lampy a aplikují se postupným vrstvením jednostlivých barevných odstínů. Taková fotokompozitní výplň je potom od vlastního zubu nerozpoznatelná a ani po čase nedochází k jejímu zbarvování nebo vykousání. Zhotovení takové výpně vyžaduje dostatečný čas a zkušenost lékaře. Mohou tak být ošetřeny i defekty předních zubů způsobené kazem nebo úrazem, popř. jimi korigujeme tvar, zbarvení či postavení zubů. Pečuje-li pacient o své zuby správně, nevzniká zubní kaz u bílých výplní častěji než u tvz. tmavých plomb.

Levnější bílé materiály, tzv. skloionomerní, jsou používány například na výplně mléčných zubů nebo v případě, že není výplň mechanicky příliš zatěžována. I zde se k vytvrzení materiálu používá světlo speciální lampy, takže pacient může na plombu kousat hned po odchodu z ordinace.

Pokud se pacient rozhodne pro klasickou amalgámovou výplň, používáme nadstandartní materiály, které nejsou toxické a nezatěžují lidský organismus.

Použití lokálního znecitlivění, tzv. anestezie při zubním ošetření je u nás běžným standartem, takže ani rozsáhlé výplně nejsou pro pacienty nijak stresující.

Protetika

Protetické náhrady se zhotovují v zubní laboratoaři individuálně dle otisku pacientových zubů. Nahrazují buď část zubu (korunky, onlaye) nebo celý chybějící zub nebo zuby (můstky, protézy). Jsou buď pevně nalepeny k vlastním zubům pacienta nebo jsou to snímací náhrady.

Větší ztráty zubních tkání, které nejde nahradit výplněmi, je možné restaurovat keramickými či kompozitními onlayemi, které doplňují tvar zubů. U větších destrukcí nebo při ulomení části zubu je nutné zhotovit korunky, které mohou být z kovu, z plastu, z keramiky nebo jejich kombinace. Zejména keramické korunky jsou od vlastního zubu k nerozeznání a můžeme tak korigovat tvar, velikost, barvu a postavení zubů. K estetickým korekcím předních zubů se používají estetické fazety (keramické nebo kompozitní).

Při ztrátě celého zubu je možné mezeru v chrupu překlenout tzv. můstkem, který je pevně nalepen na sousedící obroušené zuby. Nevýhodou je obroušení zubů, výhodou je pocit vlastních zubů. Pokud vlastní zuby nechceme obrušovat, je možné použít tzv. lepený můstek nebo náhradit mezeru implantátem.

Jinou možností náhrad mezer v chrupu jsou snímatelné náhrady různého rozsahu, které jsou buď přichyceny ke zbylým zubům tzv. háčky nebo jsou fixovány skrytými kotervními zařízeními, tzv. zásuvnými spoji.

Náhradou největšího rozsahu je celková náhrada, jejíž stabilita a držení může být podepřeno implantáty.

Zubní implantáty

Jedná se o moderní a velmi efektivní léčbu ztracených zubů, kdy je přímo do kosti po chybějícím zubu vsazen titanový implantát.

Je to šroub z čistého titanu, který po vhojení (tzv. oseointegraci) nese náhradu zubu, tj. nejčastěji korunkunebo můstek. Nedochází tak k obroušení vlastních zubů pacienta jako u řešení klasickým můstkem, popř. je tak nahrazeno řešení snímatelnou náhradou, která je u pacientů z pochopitelných důvodů neoblíbená.

Zákrok se provádí v místním znecitlivění v zubní ordinaci a hojení je podobné jako po vytržení zubu. Vhojování trvá asi 2 měsíce a po tuto dobu je pacient ošetřen provizorní náhradou, aby nemusel chodit s chybějícími zuby.

Implantáty můžeme nahradit jednotlivý zub, několik zubů i celou bezzubou čelist.

Kontraindikací může být nedostatek kosti v místě aplikace, která je dnes již řešitelná augmentací kosti. Popř. jsou kontraindikace celkové zdravotní, které jsou absolutní a relativní (jako je např. cukrovka a kouření).

Zubní implantáty zajišťují dlouhodobě stabilní a pevné náhrady, které jsou vnímány jako vlastní zuby. Uvádí se, že po 10 letech zůstává funkčních asi 80% implantátů.


Pro udržení a dobrou funkci implantátů je nutné, aby o ně pacient správně pečoval a docházel na pravidelné kontroly.


Parodontologie

Pro dokonalou léčbu tzv. parodontózy, správně parodontitidy, je nutná správná diagnostika parodontálních defektů pomocí speciálního parodontologického vyšetření a také rentgenového(nejlépe digitálního) vyšetření.

K léčení se využívá konzerarvativních, velmi šetrných metod, které zastaví nebo alespoň zmírní zánět závěsného aparátu zubů. Projevem je krvácení dásní, viklavost zubů, putování zubů a nakonec jejich ztráta.

Proto je nutné s adekvátní léčbou začít včas. V závažných případech je indikována léčba antibiotiky, popř. chirurgický zákrok. Důležitou součástí úspěšné léčby je správná dentální hygiena a kontroly u dentální hygienistky a zubního lékaře - paradontologa.

Adekvátní spolupráce pacienta je nezbytnou podmínkou úspěchu léčby. Pacient musí pravidelně a hlavně správně čistit zuby a zejména mezizubní prostory (čistění jazyka zpravidla není nutné) a také masírovat dásně - k tomu používá správný zubní kartáček, mezizubní kartáčky, zubní nit, popř. sólo kartáček.

Používáme tzv. "švýcarský protokol léčby" a účinek zubních past a ústních vod je pouze pomocný a nikoli zásadní, výjma lokálních antibiotických přípravků v indikovaných případech. Proto většině pacientů musíme vysvětlit, že neexistuje žádná zázračná zubní pasta nebo ústní výplach, ale že pouze pomáhají při dokonalé technice čištění, jinak by neměly žádný význam. Sebedokonalejší přípavek nemůže nahradit vlastní mechanickou péči pacienta a často prodávané přípravky jen skrývají projevy onemocnění, ale samotnou parodontitidu neléčí.

Často se setkáváme v praxi s tím, že pacienti používají nevhodnou a často škodlivou techniku čištění zubů, popř. nevhodné pomůcky, které stav chrupu ještě zhoršují. Proto je důležitá dokonalá instruktáž čištění zubů v ordinaci. Je zbytečné čistit chrup třeba pětkrát denně, pokud je čištění nedokonalé nebo dokonce destruktivní pro chrup.

Někdy se k nám dostanou i pacienti, kterým byl doposud čištěn jen povrchový kámen a pigmenty ze zubů, ale nebylo provedeno hloubkové čištění, které jako jediné řeší skutečnou příčinu pokročilé parodontitidy. Je proto nutná určitá parodontologická erudice lékaře a hygienistky, aby nebyly zuby čištěny jen na kosmetický efekt, ale aby byla započata skutečná parodontologická léčba. Je-li zákrok pro pacienta nepříjemný, dá se plně zvládnou místním umrtvením (lokální anestezií). Následná citlivost zubních krčků je jen přechodná a s výhodou se používájí desenzitizující zubní pasty.

Estetická stomatologie

Úkolem stomatologie dneška je nejen zajištění funkce chrupu (tj. příjem potravy a mluvení), ale hlavně estetickou rehabilitaci pacienta s přihlédnutím k jeho individuálním požadavkům.

Estetická korekce zubů

Upravujeme barvu, tvar i postavení předních i zadních zubů. Pro dosažení maximální estetiky využíváme nejmodernější materiály a to hlavně pro fotokompozitní výplně, kterými je možné ošetřit kazy i defekty zubů tak, že je není možné od vlastního zubu rozpoznat.

Fazety

Další možností estetické korekce celkového vzhledu předních zubů jsou estetické fazety. Oproti korunkám nedochází k obroušení zubů a jsou tak mnohem šetrnější k vlastnímu chrupu. Minimální invazivita je dána vlepením fazet na jemně upravené přední plochy zubů, podobně jako nalepovací nehty. Používáme buď keramické fazety (ze speciálních keramických hmot) nebo kompozitní fazety (z fotokompozitních materiálů podobně jako u bílých plomb). Výběr záleží na estetických požadavcích klienta a na jeho cenových možnostech.

Stejně jako u fotokompozitních výplní, které jsou vytvořeny vrstvením jednotlivých barevných odstínů přímo v ústech, podobně se postupuje i při zhotovení estetických fazet nebo keramických korunek. V zubní laboratoři jsou individuálně vrstveny konkrétní odstíny, někdy i za přítomnosti pacienta, aby výsledek byl co nejdokonalejší. Finální tvar je vždy precizován přímo v ordinaci ve spolupráci s pacientem.

Keramické korunky

Keramické korunky pokrývají obroušený zub jako nový plášť a protože jsou celé z bílého materiálu, není vidět žádný rušivý stín nebo kov, který by náhradu prozradil. Tvrdost mají stejnou jako vlastní zuby, takže vnímání pacientem je velmi příjemné. Jsou celé ze speciální porcelánové hmoty, takže jsou biologicky inertní a organismem dobře snášeny. Po dobu zhotovení korunek v laboratoři je pacient ošetřen provizorní bílou korunkou přímo v ordinaci, takže není vystaven citlivosti zubů ani estetickému diskomfortu.

Opakované zkoušení a korekce tvaru a barvy korunek pro dosažení ideální výsledku je samozřejmostí. Respektujeme poměr délky k šířce zubů, vzájemnou polohu zubů k sobě i ke rtům a jejich bílé zabarvení s hodnotou jasu zubů.

Pacient rozhoduje, jestli požaduje tzv. "hollywoodský úsměv" oblíbený v Severní Americe nebo tzv. "evropskou estetiku", která se projevuje jako mírně chybné zarovnání nebo mírně neukázněné poměry zubů, ve smyslu šířky a výšky zubů.

Ukázky naší práce:

Dentální hygiena

Dentální hygiena neboli čištění chrupu představuje důležitou součást zubní péče. Aby mohl zubní lékařzuby dobře zkontrolovat nebo následně ošetřit, je nutné, aby byly profesionálně očištěny dentální hygienistkou, která odstraní zubní kámen a usazené pigmenty z potravy a následně povrch zubů dokonale vyleští, aby na nich neulpívaly škodlivé bakterie. Příliš silné zabarvení zubů, např. od kouření nebo při nošení rovnátek, je možné odstranit speciální pískovačem, tzv. Air-flow, kdy se pod tlakem vody a vzduchu jemným leštícím práškem očistí i těžko přístupná místa. Nakonec se potřou zuby speciálním fluoridovým lakem nebo gelem, aby byly posilněny proti zubnímu kazu.

Zároveň hygienistka pacienta instruuje o vhodných pomůckách a technikách čištění zubů, jako jsou mezizubní kartáčky, zubní nit, sólo kartáček a další. Také vyšetřuje stav skloviny a dásní, aby doporučila vhodné zubní pasty, ústní vody či ochranné gely pro domácí péči. Jako doprovodný příznak onemocnění dásní mohou být i citlivé zubní krčky

Krvácení dásní může být prvním projevem zánětu dásní nebo parodontózy. Zhodnocení dásní a hledání parodontálních kapes, které hygienistka rovněž provádí, je základem parodontologické léčby a hlavně prevence parodontitidy. Profesionální čištění a ošetření i hlubokých parodontálních defektů probíhá ve spolupráci se zubním lékařem, aby mohla být parodontitida vyléčena nebo alespoň zastavena. Někdy je nutné provést hloubkové čištění v lokální anestezii, kterou aplikuje lékař. 

Speciální metoda podle doktora Badala pomáhá pacientům v návyku správné techniky čištění zubů a pochopení příčiny parodontologických potíží. Vychází ze švýcarské školy, ale používá vlastní výukové postupy založené na dlouholeté praxi ve spolupráci s dentálními hygienistkami. 

Návštěva dentální hygienistky by měla proběhnout dvakrát do roka, stejně jako preventivní prohlídka u stomatologa.

Bělení zubů

Zářivě bílý úsměv je projevem vitality a zdraví jedince, ale také dává sebedůvěru a přispívá k celkovému estetickému vzhledu člověka. U některých povolání je prakticky podmínkou úspěchu. Kvalitní metody bělení jsou již řadu let používány na celém světě.

V naší zubní ordinaci v Brně používáme nejmodernější postupy a materiály k profesionálnímu i domácímu bělení zubů a také máme dlouholeté zkušenosti s různými bělícími systémy. Základem je správná indikace konkrétní metody. Ne každá metoda je v daném případě vhodná. Indikaci může provést pouze lékař na základě klinického vyšetření pacienta, popř. rentgenové diagnostiky. Bělení pod dohledem odborníka je bezpečné a nevede k poškození chrupu.

Bělení zubů je buď ordinační nebo domácí, popř. kombinované.

Ordinační bělení

 • lékařem nebo dentální hygienistkou je na dokonale vyčištěné a vyleštěné zuby nanášen speciální bělící gel, který je aktivován světlem bělící lampy (patentovaný QMI bělící systém). Gel je aplikován zpravidla 3 x v 10minutových intervalech. Počet a doba působení gelu vždy závisí na individuálním stavu a požadavku klienta. Používáme speciální bělící systém, který nevede k pozákrokové citlivosti zubů. Následně je pacient poučen o domácí péči, aby výsledek bělení byl co možná nejlepší a nejdéle vydržel.

Domácí bělení

 • pacient si aplikuje speciální bělící gel do tzv. nosičů, které byly vyrobeny v zubní laboratoři přesně na míru na základě předchozího otisku chrupu. Nosiče jsou velmi tenké a aplikace bělícího gelujednoduchá. Pacient však musí být poučen, jak bělení správně provádět a jak o zuby pečovat, aby se mohl z výsledku bělení těšit dlouhou dobu.

Zubní šperky

Možností jak ozvláštnit svůj úsměv je aplikace zubních šperků, což jsou ozdoby imitující diamant a drahé kameny nebo jsou z ušlechtilých kovů. K fixaci se používají speciální stomatologické materiály, které zajistí dlouholetou trvalost šperku. Aplikují se na zdravou zubní sklovinu podobně jako fixní rovnátka. To znamená, že jsou na zubech pevně uchyceny, ale je možné je ze zubů kdykoli profesionálně sejmout bez poškození povrchu zubu. Je však nutná správná ústní hygiena a péče o chrup, aby šperk dodal vašemu vzhledu opravdový lesk. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC ("Nařízení GDPR")

A. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních či jiných vhodných služeb a opatření
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) diagnóza a jiné zdravotní potíže, typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotních služeb

 2. Za účelem zasílání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) diagnóza, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

 3. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání
  b) diagnóza, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

B. Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekty (správci) :
MUDr.Dalibor BADAL, Kamínky 14, Brno 634 00 .
- kontaktní osoba: MUDr. Dalibor Badal, dalibor.badal@seznam.cz

C. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé) :
- Externí dodavatel informačního systému
- Externí dodavatele technické podpory

D. V případě, že bude některá z poskytovaných zdravotních či jiných služeb a výkonů realizována prostřednictvím dceřiných či ekonomicky spjatých společností jakožto specializovaným subjektem, mohou být shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu

E. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva.

a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

F. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce